Klachtenregeling
Waagstukken Leefstijlcoaching

 

Waagstukken Leefstijlcoaching is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De Leefstijlcoach richt zich op een professionele dienstverlening. Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot ongenoegen over de dienstverlening van Waagstukken Leefstijlcoaching, dan is er gelegenheid om hierover bij voorkeur eerst in gesprek te gaan met Waagstukken Leefstijlcoaching. In een persoonlijk gesprek zal worden gezocht naar een informele oplossing. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van het ongenoegen leidt, zal Waagstukken Leefstijlcoaching wijzen op de mogelijkheid van advies via het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Nadere informatie hierover is te vinden op de website: https://www.klachtenportaalzorg.nl/

 

Het Klachtenportaal Zorg biedt een onafhankelijke klachtenregeling voor cliƫnten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen. Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

 

Het volledige Klachtenreglement Wkkgz Klachtenportaal Zorg is via deze link als pdf te downloaden.